Всички продукти

Още продукти

 
35.90 лв.
 
 
37.20 лв.
 

Общи условия и поверителност на лични данни

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА PLASTIDIP.BG

 

1. Настоящите общи условия съдържат рамков договор за покупко-продажба между "Ивоник трейд" ЕООД, със седалище и адрес: 8600-гр.Ямбол, ж.к. „В. Левски” 3 вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, наричано по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦ, от една страна и лицето, което е изявило по електронен път в уеб сайта PLASTIDIP.BG съгласие с условията на покупката, наричано по-долу за краткост КЛИЕНТ, от друга страна.

 

2. Публикуването на настоящите Общи условия и на описанието и цените на стоките в “Онлайн магазин Plastidip.bg за бои, разредители, бояджийски аксесоари и др.” е публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявление за покупка в съответствие с тях  по описания по-долу начин. 

 

3. (1) Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между "Ивоник трейд" ЕООД, собственик на уеб сайта PLASTIDIP.BG от една страна и потребителите на страниците и услугите, намиращи се на домейн PLASTIDIP.BG, наричан по-долу за краткост Сайтът. Общите условия обвързват всеки потребител, който посещава Сайта, като с натискането на всеки един линк или бутон, разположени на страницата на PLASTIDIP.BG, потребителят се съгласява и приема да спазва настоящите общи условия.

  (2) С отбелязване в полето Приемам Общите условия, потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и декларира, че е запознат и приема Общите условия.

 

4. Поръчки на PLASTIDIP.BG се приемат 24 часа в денонощието 7 дни в седмицата.

 

5.За да закупите стока и/или услуга от нашия Сайт, вие трябва:

   5.1. Да имате навършени 18 (осемнадесет) години;

   5.2. Да сте попълнили вярно електронната регистрационна форма;

   5.3. Да сте се съгласили с настоящите Условия за ползване;

   5.4. Да посочите точен и валиден телефон и адрес за доставка;

   5.5. Да платите цената на стоката;

   5.6. Да заплатите разходите по доставката;

   5.7.Да осигурите достъп и възможност за получаване на стоката.

   5.8.Да получите стоката.

   5.9.да не подавате фиктивни заявки или друга информация;

   5.10.да спазвате българското законодателство,приложимото чуждо законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката,правилата на морала и добрите нрави;

   5.11.да не нарушавате чужди имуществени или неимуществени права;

   5.12.да не се представяте за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не сте упълномощен да представлявате, или по друг начин да заблуждавате трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора.

 

6. (1) Всяко отделно заявление за покупка, отправено от КЛИЕНТА до ТЪРГОВЕЦА се счита отделно договорено.

    (2) При посочени неверни адрес и/или телефон в заявлението за покупка за ТЪРГОВЕЦА не възниква задължение за изпълнение на поръчката.

    (3) Приема се, че всяко лице, което е заплатило цената на заявената от него за закупуване стока, е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия.

 

7. "Ивоник трейд" ЕООД може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон, факс, имейл. В случай, че не бъде доказана изисквана по-горе информация, това автоматично води до отказ от поръчката със или без допълнително уведомление.

 

8. "Ивоник трейд" ЕООД си запазва правото да откаже потвърждаване на която и да е поръчка, поради изчерпване на наличността или по друга причина, като уведомява потребителя за отказа си и причината за него.

 

9. След извършване на поръчката, ще получите уведомление на посочен от Вас e–mail адрес, което съдържа потвърждение на поръчката.  От този момента на потвърждаване на поръчката, заявката се счита за приета и подлежи на по-нататъшна обработка от страна на "Ивоник трейд" ЕООД.

 

10. При заявка на покупка от Сайта, в случай, че за съответната стока са налице предвидени ценови  отстъпки, Вие ще можете да използвате само една от отстъпките, на които имате право, по Ваш избор.

 

11. (1) Одобрените начини за плащане на покупките от Сайта са: 

             11.1. в брой при доставка (наложен платеж), 

             11.2. по банков път 

             11.3 ePay.bg

             11.4 Easypay

             11.5 PayPal

       (2) Всички доставки в границите на България се извършват чрез куриерска фирма Еконт експрес до най-близкия офис за клиента. Цените са определени на база теглото на заявената от клиентa стока. Сроковете за изпращане на поръчката са до три работни дни от постъпването на средствата по разплащателната ни сметка по един от изброените начинини на разплащане от т. 11.2.;11.3.;11.4.или 11.5.  от настоящите общи условия. За клиентите избрали да ползват плащане в брой при доставка, до три работни дни от постъпилата заявка.

       (3) В случай, че заплащането по банков път се забави повече от 3 работни дни от извършване на поръчката, "Ивоник трейд" ЕООД може едностранно да анулира направената поръчка.

 

12.Условията, описани на фактурата, предоставена на потребителя при получаване на продукти, поръчани от PLASTIDIP.BG, заедно с настоящите общи условия, представляват пълна регулация на договорните отношения на двете страни, освен в случаите, когато потребителят е подписал отделен договор за покупко-продажба с "Ивоник трейд" ЕООД.

 

13. (1) "Ивоник трейд" ЕООД запазва правото си да поправя грешки и/или да обновява съдържанието на Сайта по всяко време без уведомление, което включва и промени на стоки и цени. Тези промени няма да засягат вече направени и потвърдени поръчки, които ще се изпълняват при условията, които са били актуални към момента на потвърждаване на съответната поръчка.

      (2) Указаните цени на отделните продукти са за единично количество или единична опаковка и не включват разходите за доставка.

      (3) Разходите за доставка се формират въз основа на теглото на отделните артикули, съгласно ценовата листа на куриерската фирма.  

 

14. (1) Вие, като потребител, имате право да се откажете от поръчаните стоки в срок до 7 РАБОТНИ ДНИ от получаване на стоките, в случай, че същите НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ, не е нарушавана целостта на опаковката им и във вида, в който е получена при условията по чл.55 от ЗЗП.
При констатация на дефектен продукт до 24ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме той да бъде подменен с нов или да възстановим заплатената от Вас стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Вие, като потребител, сте упражнили правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на потребителя. При несъответствие на стоката с характеристиките, посочени в страницата с описанието и, доставчикът възстановява цялата платена от потребителя сума, съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.

      (2) Извън изброените случаи, както и извън условията по чл.55, ал.1 от ЗЗППТ, КЛИЕНТЪТ няма право да откаже да заплати и да върне оставената пратка. Ако желае да го направи няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите по доставката.

 

15. Ние събираме информацията, която сте ни предоставили по време на вашата регистрация в уеб сайта.
 Информацията, събрана от "Ивоник трейд" ЕООД при използването на уеб сайта, ще се използва само за посочените цели и в съответствие с приложимото право. "Ивоник трейд" ЕООД няма да предоставя информация на трети лица без изричното съгласие на посетителя. Нещо повече, "Ивоник трейд" ЕООД се стреми да обезпечи сигурността на данните за посетителя, така че трети лица да нямат достъп до тази информация. Въпреки че се полагат големи усилия да се предотврати достъпът на трети лица, не може да се търси отговорност от "Ивоник трейд " ЕООД, ако информацията е получена от трети лица в нарушение на закона. Ние не отдаваме, продаваме или по друг начин разпространяваме вашите лични данни на трети страни по никакъв повод, освен когато това не е наложено по силата на закон или съдебна заповед. 

16. "Ивоник трейд " ЕООД си запазва правото, по свое усмотрение и по всяко време  да променя, добавя или заличава части от тези Условия за ползване. Ваша е отговорността да проверявате тези Условия за ползване във всеки един момент, преди да използвате Сайта. Фактът, че продължавате да използвате Сайта след публикуването на промените, се приема  като потвърждение за това, че приемате и сте съгласни с тези промени в настоящите Условия за ползване. С настоящето вие се съгласявате, че всички последващи покупки се регулират от Условията за ползване, приложими до публикуването на изменените условия за ползване, а след това в съответствие с тези изменени Условия за ползване. В зависимост от изпълнението на тези Условия за ползване и всякакви техни модификации, "Ивоник трейд " ЕООД предоставя на Вас („Крайният потребител”) лично,  изключително, непрехвърляемо  право да влизате и да използвате Сайта. Поръчвайки продукти от магазина на "Ивоник трейд " ЕООД (както онлайн, така и по друг начин) или приемайки доставката на такива продукти, описани на фактурата, Клиентът се съгласява да бъде обвързан с и приема тези Условия. "Ивоник трейд " ЕООД си запазва правото за променя тези условия, без предизвестие, по всяко време и единствено по собствено усмотрение.

 

17. "Ивоник трейд " ЕООД не носи отговорност за сайтове и тяхното съдържание, които не са част от сайта PLASTIDIP.BG на авторски права, порнография, расизъм и всякакви други действия, забранени от законите на Република България. В случай, че потребител е забелязал подобни нарушение, се задължава да извести за тях "Ивоник трейд " ЕООД, за да бъде отстранен линка съм сайта-нарушител.

 

18. Продажбата на продукти се регламентира от Търговския закон, Закона за защита на потребителите и Закона за електронната  търговия.

 

19. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

 

 

 

 

Поверителност на лични данни

 

С приемането на общите условия потребителят изрично се съгласява, че „Ивоник трейд“ ЕООД има право да събира и използва следната информация във връзка с регистрацията за ползване на услугите – име, фамилия, телефон, е-поща, както и всяка друга информация, която той предоставя доброволно при регистрацията на WWW. PLASTIDIP.BG. Тя ще бъде използвана единственно за целите на обработката и корекното изпълнение на направената поръчка.

 

След първоначалната регистрация ще имате възможност да коригирата тези данни от вашия личен профил.

 

За нуждите по изпълнението на поръчките – доставки на територията на Република България – „Ивоник трейд“ ЕООД работи с куриерска фирма Еконт експрес, чрез подписан договор. Представянето на събраните горе посочени данни към Еконт Експрес се прави единственно с цел коректното изпълнение на поръчката в WWW. PLASTIDIP.BG.

 

„Ивоник трейд“ ЕООД, декларира, че тези данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различно от описаните по –горе.

 

Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни, включително срещу получаването на промоционални оферти и реклами на продукти, като изпрати писменно съобщение на ел. поща: info@plastidip.bg.

Абонамент за бюлетин

Къде използвате Plasti Dip?

Коли и мотори
Електроника
В къщи и градината
Хоби
Друго
Гласувай